Explore STQRY projects

Discover hundreds of projects published on the STQRY platform.

Browse and explore STQRY Projects

סיורים קוליים - המרכז לעיוור בישראל

סיורים קוליים של המרכז לעיוור בישראל עבור אנשים עם עיוורון ולקויות ראיה

Android

סיורים קוליים בירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מציעה לחוות את ירושלים עם מדריך קולי המותאם במיוחד למטיילים העצמאיים. האפליק...

iOS Android